Cấu trúc và thang điểm bài thi chứng chỉ tiếng Anh B1

CHỨNG CHỈ PET (B1 CHÂU ÂU) CỦA CAMBRIDGE ENGLISH PET là kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 tương đương bậc thứ 3/6 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). CEFR có 6 cấp độ theo trình độ năng lực tăng dần bao gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bài thi PET – B1 châu Âu do viện…

© Copyright 2021-2022 Công ty TNHH Địa Sơn Khiêm. Thiết kế bởi Zozo