Hỏi về kế hoạch và dự định by Center Next

Nếu đã chuẩn bị kỹ cho kế hoạch và chắc chắn nó sẽ xảy ra, bạn có thể dùng “be + V-ing” thay vì “be going to” để diễn đạt. Hôm nay, Trung Tâm ngoại ngữ ĐỊA SƠN KHIÊM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng “be + V-ing” để nói về kế hoạch trong tương lai.

Cùng tìm hiểu rõ hơn về điểm ngữ pháp này nhé các bạn.

1. Sử dụng V-ing để nói về kế hoạch tương lai

Cách phổ biến nhất để nói về tương lai trong tiếng Anh là “will” hoặc “be going to”, theo sau là động từ nguyên mẫu. Đặc biệt, khi nói đến kế hoạch, “be going to” được dùng nhiều hơn cả. Tuy nhiên, thi thoảng bạn vẫn có thể gặp những đoạn hội thoại như sau:

Q: “What are you doing this weekend?”

A: “I’m meeting my sister”. 

Trong đoạn hội thoại này, cấu trúc “be + V-ing” (meeting) đã được sử dụng để nói đến kế hoạch trong tương lai.

2. So sánh “be going to” và “be + V-ing”

Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt khi sử dụng 2 cấu trúc này qua ví dụ sau:

=> “I’m going to play football on Saturday”. 

Cấu trúc “be going to” được sử dụng khi bạn đã lập kế hoạch trong đầu. Tuy nhiên, có thể chưa có bất kỳ hành động thực tế nào để xác nhận kế hoạch này chắc chắn xảy ra.

=> “I’m playing football on Saturday”.

Khi sử dụng “be + V-ing” thì mức độ chắc chắn của kế hoạch cao hơn. Chẳng hạn, bạn đã rủ được bạn bè hoặc thậm chí đã thuê sân vào khung giờ nhất định.

3. Phân biệt với thì hiện tại tiếp diễn

Làm thế nào để không lẫn lộn khi dùng cấu trúc hiện tại tiếp diễn để nói về kế hoạch tương lai?

Để không bị nhẫm lẫn, bạn phải dựa vào ngữ cảnh. Khi sử dụng “be + V-ing” để nói về việc sắp diễn ra thì trong câu thường có các mốc thời gian. Ví dụ như: tomorrow, next Friday, at the weekend. Ngữ cảnh cũng có thể xuất hiện trong câu hỏi. Ví dụ như: “What are you doing this weekend?”

Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ không còn nhầm lẫn khi sử dụng cấu trúc “be + V-ing” để diễn tả những dự định tương lai.


© Copyright 2021-2023 Công ty TNHH Địa Sơn Khiêm. Thiết kế bởi Zozo